Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

IV-1

Арсенoвић Сања

Хемија
  • sanja.arsenovic@xgimnazija.edu.rs
/
Петак, 3.час, парна смена (смена 2. и 4. година)

IV-2

Ножинић Оливера

Ликовна култура
  • olivera.nozinic@xgimnazija.edu.rs
/

IV-3

Соле Ђорђевић Мр Бојана

Српски језик и књижевност
  • bojana.sole-dordevic@xgimnazija.edu.rs
/
Понедељак, 2.час, парна смена (смена 2. и 4. година)

IV-4

Стаменов Ивана

Математика
  • ivana.stamenov@xgimnazija.edu.rs
/
Понедељак, 4.час, парна смена (смена 2. и 4. година)

IV-5

Драгојловић Оливера

Математика
  • olivera.dragojlovic@xgimnazija.edu.rs
/

IV-6

Шпадијер Квашчев Зорица

Историја
  • zorica.spadijer-kvascev@xgimnazija.edu.rs
/
Среда, 5.час, парна смена (смена 2. и 4. година)

IV-7

Величковић Јована

Рачунарство и информатика
  • jovana.velickovic@xgimnazija.edu.rs
/
Уторак, 3.час, парна смена (смена 2. и 4. година)

IV-8

Павловић Павле

Историја
  • pavle.pavlovic@xgimnazija.edu.rs
/
Петак, 2.час, парна смена (смена 2. и 4. година)

IV-9

Обреновић Ивана

Математика
  • ivana.obrenovic@xgimnazija.edu.rs
/
Среда, 4.час, парна смена (смена 2. и 4. година)

IV-10

Лаутаревић Ивана

Хемија
  • ivana.lautarevic@xgimnazija.edu.rs
/