Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

I-1

Маневски Мр Душко

Историја
  • dusko.manevski@xgimnazija.edu.rs
/

I-2

Несторовић Мирчетић Љубица

Математика
  • ljubica.nestorovic-mircetic@xgimnazija.edu.rs
/
Четвртак, 3.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

I-3

Раковац Гордана

Физика
  • gordana.aleksic@xgimnazija.edu.rs
/

I-4

Бојовић Драгиња

Математика
/
Понедељак, 5.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

I-5

Станковић Мр Светлана

Биологија
  • svetlana.stankovic@xgimnazija.edu.rs
/
Четвртак, 5.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

I-6

Шеварлић Марија

Физичко и здравствено васпитање
  • marija.sevarlic@xgimnazija.edu.rs
/
Уторак, 6.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

I-7

Минић Јелена

Географија
  • jelena.minic@xgimnazija.edu.rs
/
Четвртак, 4.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

I-8

Пауновић Марина

Музичка култура
/
Петак, 5.час, парна (смена 2. и 4. година) и непарна смена (смена 1. и 3. година)

I-9

Плећаш Стевановић Милена

Српски језик и књижевност
  • milena.plecas-stevanovic@xgimnazija.edu.rs
/
b>Уторак, 6.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)