Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

III-1

Текић Оливера

Други страни језик - Немачки
  • olivera.tekic@xgimnazija.edu.rs
/
Четвртак, 5.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

III-2

Бурсић Милић Јелена

Српски језик и књижевност
  • jelena.bursic-milic@xgimnazija.edu.rs
/
Уторак, 5.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)
Четвртак, 3.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

III-3

Самарџија Биљана

Рачунарство и информатика
  • biljana.samardzija@xgimnazija.edu.rs
/
Петак, 3.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

III-4

Костадиновић-Јовановић Сузана

Физика
  • suzana.kostadinovic@xgimnazija.edu.rs
/
Четвртак, 5.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

III-5

Шобић Љиљана

Српски језик и књижевност
  • ljiljana.sobic@xgimnazija.edu.rs
/
Четвртак, 4.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

III-6

Блажевић Јелена

Психологија
  • jelena.blazevic@xgimnazija.edu.rs
/
Четвртак, 5.час, парна смена (смена 2. и 4. година)

III-7

Илијин Др Душан

Историја
  • dusan.ilijin@xgimnazija.edu.rs
/

III-8

Вукадиновић Тања

Биологија
  • tanja.vukadinovic@xgimnazija.edu.rs
/

III-9

Вукадиновић Синиша

Географија
  • sinisa.vukadinovic@xgimnazija.edu.rs
/

III-10

Ивановић Славица

Први страни језик – Eнглески
/