КОНТАКТ


Адреса

Антифашистичке борбе 1а

Телефон / Факс

(011) 3114-142 / (011) 2135-722

Директор

(011) 2135-722

Помоћник директора

(011) 2135-722

Секретаријат

(011) 3114-142

Рачуноводство

(011) 2144-740

ПИБ

100 22 86 02

Матични број

07047177

ЈБКБС

01688