Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

II-1

Рајић Кристина

Српски језик и књижевност
  • kristina.rajic@xgimnazija.edu.rs
/
Понедељак, 5.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

II-2

Гавриловић Бојана

Први страни језик – Eнглески
/

II-3

Пећанац Миланка

Физика
/

II-4

Плавшић Јовица

Хемија
  • jovica.plavsic@xgimnazija.edu.rs
/

II-5

Чаглић Томислав

Физика
  • tomislav.caglic@xgimnazija.edu.rs
/
Уторак, 4.час, парна смена (смена 2. и 4. година)

II-6

Кабаница Бранка

Хемија
  • branka.kabanica@xgimnazija.edu.rs
/

II-7

Давидовић Густард Татјана

Рачунарство и информатика
  • tatjana.davidovic@xgimnazija.edu.rs
/

II-8

Жица Нићивојевић Катарина

Други страни језик - Француски
  • katarina.zica@xgimnazija.edu.rs
/
Четвртак, 3.час, непарна смена (смена 1. и 3. година)

II-9

Станојевић Михаило

Први страни језик – Eнглески
  • mihailo.stanojevic@xgimnazija.edu.rs
/