- Deseta gimnazija "Mihajlo Pupin" -

Vesti

БИЛИНГВАЛНА НАСТАВА

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на француском и енглеском језику

Пријављивање кандидата за пријемни испит: субота, недеља, понедељак, уторак 24 - 27.05.2014.

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику ће се одржати у суботу 31. 05.2014. у Х гимназији „Михајло Пупин“ (Антифашистичке борбе 1а, Нови Београд)

Након испита из страног језика, ученици полажу и завршни испит из матерњег језика, математике, као и кобиновани тест према следећем распореду:

Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика понедељак 16.06.2014.

Завршни испит - тест из математике уторак 17.06.2014.

Завршни испит - комбиновани тест среда 18.06.2014.


14.04.2014.


ВИЗИЈА ШКОЛЕ

ШКОЛА ОТВОРЕНОГ УМА“

Визија наше школе заснива се, пре свега, на обезбеђивању квалитетног наставног процеса који подразумева употребу савремених метода и средстава. Настојимо да највише пажње придајемо повезивању садржаја једног предмета са другим предметима и негујемо учење са примерима из свакодневног живота. То омогућава ученицима развој логиког мишљења, негативне инветивности и стицање функционалних знања која ће моћи да употребе у свакодневном животу. Наставници и ученици треба да функционишу као тим који почива на толеранцији и флексибилности, а чији је заједнички циљ постизање што бољих резултата.


08.04.2014.


БИЛИНГВАЛНА НАСТАВА

И ове године Х гимназија „Михајло Пупин“ уписује два одељења билингвалне наставе (француски и енглески језик). Као и сваке године, очекујемо велико интересовање. Више о овоме можете видети у одељку билингвална настава.


03.04.2014.