Информације за пријемни испит
Француски језик

Обавештење о пријемном испиту у Десетој гимназији „ Михајло Пупин“, за део наставе која се одвија на француском или енглеском језику.

За упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику кандидат полаже пријемни испит.

Пријемни испит у школи у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из израде посебног теста из француског или енглеског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит, ако је остварио најмање 14 бодова (од могућих 20 максималних поена) на посебном испиту из француског или енглеског језика.


Пријава за полагање пријемног испита из енглеског и француског језика за билингвално одељење гимназије

ПРИЈАВА ученика осмог разреда за полагање пријемног испита из енглеског или француског језика за билингвално одељење гимназије (општи смер-енглески и општи смер-француски).


 • ЕЛЕKТРОНСKИМ ПУТЕМ НА ПОРТАЛУ „Моја средња школа“ (www.mojasrednjaskola.gov.rs)
 • У периоду од понедељка, 12. априла до четвртка, 15. априла 2021. године

Обавештење за родитеље ученика осмог разреда који уписују први разред средње школе 2021/22. школске године.

Прва активност на порталу је доступна за кориснике од 12. априла и намењена је ПРИЈАВЉИВАЊУ полагања пријемних испита за специјализована одељења.
Преузми документ:

Додатне информације о начину пријављивања путем електронског портала

Обавештавамо вас да је рок за подношење пријава за полагање пријемног испита непосредно у средњој школи продужен до четвртка 22.04.2021. године до 12.00 часова.

УКОЛИКО нисте искористили предност електронског подношења пријаве, ПРИЈАВУ можете да поднесете:

 • У ГИМНАЗИЈИ, у папирном облику, до четвртка 22.4.2021. године
 • Време ПРИЈАВЕ је до 15.00 часова у секретаријату

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА из енглеског или француског језика за билингвално одељење гимназије (општи смер-енглески и општи смер-француски)

 • 8.5.2021.године, писмени тест 10-12ч;
 • 9.5.2021.године, усмени испит са почетком у 10 часова;
 • Потребне информације за полагање испита биће истакнуте на сајту Гимназије и огласној табли за ученике, улазним вратима у Гимназију, а можете их сазнати и преко ваших стручних сарадника
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ (преузмите документ кликом на сличицу ПДФ)

Сви пријављени ученици за полагање испита треба да дођу у двориште школе у 9:30 часова. Дежурни наставници ће прозивати по 10 ученика. Прозвани ученици заједно са дежурним наставницима улазе у кабинет у коме ће се реализовати пријемни испит. Ученици на испит треба да понесу ђачку књижицу и прибор за писање. Дозвољено је да ученици понесу флашицу са водом на испит, а обавезно је ношење заштитне маске у свим просторијама школе.

Испит се састоји из два дела:

 1. израде писменог теста из страног језика и
 2. усмене провере знања страног језика

Пријемни испит је конципиран тако да се њиме проверавају четири језичке вештине (читање, слушање, писање и говор) на нивоу А2 према Заједничком европском оквиру за живе језике.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ:
За решавање теста предвиђено је 90 минута.
Ученици који положе тест имаће и усмени део пријемног испита.
Коначне одговоре напиши хемијском оловком.
Током решавања задатака можеш да користиш графитну оловку, резач, гумицу и празан папир за радну верзију састава.
Ако пишеш радну верзију састава на папиру, потребно је да састав препишеш хемијском оловком у предвиђен простор у тесту.
Овај папир предајеш заједно са тестом.
Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су прецртавани и исправљани.
Ако завршиш писање састава раније, предај тест и тихо изађи.

Писмени тест се састоји из три дела:

 1. провера вештине разумевања слушањем (трајање 20 минута)
 2. провера вештине разумевања читањем (трајање 30 минута)
 3. провера вештине писања састава (трајање 40 минута)

Састав је тзв. вођени и очекује се да има 100 - 120 речи.

У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају три пута текст који чита страни лектор или члан комисије или се емитује као аудио запис. Кандидати најпре само слушају читање или аудио запис. После првог слушања добијају задатке и читају их (око пет минута). За време другог слушања кандидати истовремено прате задатке. Треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

УСМЕНИ део испита састоји се из провере вештине говора. Комисију за усмени део испита чине три члана од којих је, по могућности, један изворни говорник. Испитивање кандидата обавља само један члан комисије. Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање ученика на усменом делу пријемног испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника

Ученик на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова, а положио је пријемни испит уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова. На усменој провери знања може да се оствари највише 5 бодова.

Ученик може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из страног језика а положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном језику НЕ представља услов за рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке.

Ученик за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручној школи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.

Такмичење ученика основне школе које се бодује за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику је:

 1. за стране језике – Друштво за стране језике и књижевности (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански)
 2. Ученику који је на републичком такмичењу освојио прво, друго или треће место из страног језика, додељује се по 6 бодова за прво место, 4 бода за друго место и 2 бода за треће место

Кликом на сличицу ПДФ можете и ПРЕУЗЕТИ документ са упутством о начину полагања:

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ - полагање (преузмите документ кликом на сличицу ПДФ)

Срећно!