Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

III-1

Текић Оливера

Други страни језик - Немачки
  • olivera.tekic@xgimnazija.edu.rs
/

III-2

Бурсић Милић Јелена

Српски језик и књижевност
  • jelena.bursic-milic@xgimnazija.edu.rs
/

III-3

Самарџија Биљана

Рачунарство и информатика
  • biljana.samardzija@xgimnazija.edu.rs
/
Петак 3. час, непарна смена пре подне, 9.40 – 10.25ч (прва, трећа година)
Петак 3. час, непарна смена после подне, 15.55 – 16.40ч

III-4

Костадиновић-Јовановић Сузана

Физика
  • suzana.kostadinovic@xgimnazija.edu.rs
/

III-5

Шобић Љиљана

Српски језик и књижевност
  • ljiljana.sobic@xgimnazija.edu.rs
/

III-6

Блажевић Јелена

Психологија
  • jelena.blazevic@xgimnazija.edu.rs
/

III-7

Илијин Др Душан

Историја
  • dusan.ilijin@xgimnazija.edu.rs
/

III-8

Вукадиновић Тања

Биологија
  • tanja.vukadinovic@xgimnazija.edu.rs
/

III-9

Вукадиновић Синиша

Географија
  • sinisa.vukadinovic@xgimnazija.edu.rs
/

III-10

Ивановић Славица

Први страни језик – Eнглески
/