Одељењске старешине

ОдељењеОдељењски старешинаОтворена врата

II-1

Рајић Кристина

Српски језик и књижевност
  • kristina.rajic@xgimnazija.edu.rs
/

II-2

Гавриловић Бојана

Први страни језик – Eнглески
/

II-3

Пећанац Миланка

Физика
/

II-4

Плавшић Јовица

Хемија
  • jovica.plavsic@xgimnazija.edu.rs
/

II-5

Чаглић Томислав

Физика
  • tomislav.caglic@xgimnazija.edu.rs
/

II-6

Кабаница Бранка

Хемија
  • branka.kabanica@xgimnazija.edu.rs
/

II-7

Давидовић Густард Татјана

Рачунарство и информатика
  • tatjana.davidovic@xgimnazija.edu.rs
/
Среда 5.час, парна смена, после подне
Среда3.час, непарна смена, пре подне

II-8

Жица Нићивојевић Катарина

Други страни језик - Француски
  • katarina.zica@xgimnazija.edu.rs
/
Понедељак 2.час, парна смена

II-9

Станојевић Михаило

Први страни језик – Eнглески
  • mihailo.stanojevic@xgimnazija.edu.rs
/