Ценовник

На основу Одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 611-00-1904/2012-03 од 30. 10. 2014. године о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа, Школски одбор је једногласно ( 8 гласова ) донео Одлуку о утврђивању висине школарине за ванредне ученике, и то:

  • Упис године – 3 300,00
  • Обнова године – 1 100,00 дин.
  • Испит са писменим задатком – 750,00 дин.
  • Испит без писменог – 650,00 дин.
  • Матурски испит- 2 300,00 дин.

Жиро рачун : 840-967666-49

Разредни старешина: Јелена Блажевић

Рокови

Испитни рок Пријављивање Полагање
ОКТОБАРСКИ 30.9.2019.–4.10.2019. 14.10.2019.-25.10.2019.
ЈАНУАРСКИ 23.12.2019.-27.12.2019. 13.1.2020.-24.1.2020.
АПРИЛСКИ 16.3.2020.-20.3.2020. 30.3.2020.-10.4.2020.
ЈУНСКИ 18.5.2020.-22.5.2020. 1.6.2020.-12.6.2020.
АВГУСТОВСКИ 15.6.2020.-19.6.2020. 20.8.2020.-31.8.2020.

Испитивачи