Линкови за реализацију образовно-васпитних активности на даљину у току ванредног стања

- ЕДМОДО платформа

- Распоред наставе – Министарство просвете

- РТС Планета – онлине платформа

- e-маил комуникација, Вибер групе...

- Опционо: