Продужење трајања зимског распуста

Детаљније у допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја
НАПОМЕНА:
I и III година крећу после подне, а II и IV година пре подне.