Измена и допуна конкурсне документације за екскурзију