Конкурсна документација за екскурзију

Овде можете преузети сву документацију потребну за подношење понуде за екскурзију

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна докумнтација