План јавних набавки 2019. на које се закон не примењује