Позив за подношење понуда - тех. опрема за обављ. делатности