Изборни програми у ПРВОЈ и ТРЕЋОЈ години

Детаљније о изборним програмима!


Изборни програми за I разред

Изборни програми за I разред школске 2021/22. године су:


  1. Језик, медији и култура
  2. Појединац, група и друштво
  3. Примењене науке
  4. Здравље и спорт

На упису ћете, са ове листе, изабрати два програма и њих ћете проучавати у оквиру фонда од једног часа недељно. Бићете оцењивани за свој рад и залагање и оцена ће улазити у општи успех.

Кликом на сличицу преузмите презентацију о изборним програмима у ПРВОЈ години:


ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОЈ ГОДИНИ!

ОПШТЕ УПУТСТВО о изборним програмима!

Изборни програми за III разред

Изборни програми за III разред школске 2021/22. године су:


  1. Образовање за одрживи развој
  2. Уметност и дизајн
  3. Религије и цивилизације
  4. Методологија научног истраживања
  5. Савремене технологије

На упису ћете, са ове листе, изабрати два програма и њих ћете проучавати у оквиру фонда од два часа недељно. Бићете оцењивани за свој рад и залагање и оцена ће улазити у општи успех.

Кликом на сличицу преузмите ПРЕЗЕНТАЦИЈУ и УПУТСТВО о изборним програмима у ТРЕЋОЈ години:


ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ТРЕЋОЈ ГОДИНИ!

ОПШТЕ УПУТСТВО о изборним програмима!