НОВО: Позив кандидата на УСМЕНИ испит

Енглески језик / Француски језик

Позивају се кандидати на усмени испит из енглеског и француског језика. Испит ће се одржати у недељу, 19.5.2024. године, са почетком у 10.00 часова.

Моле се кандидати да дођу 15 минута пре свог термина за одговарање!

ОБАВЕЗНО понети ђачку књижицу са овереном фотографијом или пасош!


Родитељима, односно другим законским заступницима ученика, предметним наставницима и другим лицима која немају основ за присуство, није дозвољен улазак у школу за време полагања пријемног испита без посебне дозволе, изузев у случајевима присуства личног пратиоца ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.


ПРЕУЗМИТЕ документ кликом на сличицу ПДФ!


СПИСАК КАНДИДАТА - усмени испит из ЕНГЛЕСКОГ језика 2024/2025.

СПИСАК КАНДИДАТА - усмени испит из ФРАНЦУСКОГ језика 2024/2025.

Опис испита из страног језика

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику састоји се из провере знања енглеског/француског језика. На пријемном испиту проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику, састоји се из два дела, и то израде писменог теста из енглеског/француског језика и усмене провере знања енглеског/француског језика.

Кандидат на писменом тесту из енглеског/француског језика може да оствари највише 15 бодова. Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања енглеског/француског језика уколико на писменом тесту из енглеског/француског језика оствари најмање 9 бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на енглеском/француском језику не представља услов за рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из енглеског/француског језика.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из енглеског/француског језика.

Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском/француском језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручнојшколи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.


За више информација кликните на неки од линкова:


Билингвална настава ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК / Информације за пријемни испит

Билингвална настава ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК / Информације за пријемни испит